Normal Text
Medium Text
Large Text
 search
Tolesni žingsniai

Iš keturiu kalbetoju sudarytoje specialistu grupeje buvo aptarti tolesni žingsniai moksliniu tyrimu duomenu naudojimo politikos, praktikos ir tyrimu srityse, bei diskutuota, kaip EIPPEE galetu dalyvauti šioje veikloje. Specialistu grupe sudare skirtingu lygiu sprendimus priimantys ir suinteresuotieji asmenys:

  • Europos Komisijos atstovas Jan Pakulski,
  • CERI (EBPO) atstovas Tracey Burns,
  • David Gough iš Londono universiteto, Švietimo instituto, EPPI Centro ir Socialiniu mokslu tyrimu padalinio (Jungtine Karalyste)
  • ir Martin Johnson iš Jungtines Karalystes mokytoju ir destytoju asociacijos.

Specialistu grupei padare ispudi seminaro sesijose parengtu rekomendaciju kokybe. Grupes nariai pasiule, kad, nustacius, kiek šiu pasiulytu ideju galetu virsti sprendimais, butu galima sudaryti struktura, kuri taptu tolesnio EIPPEE darbo pagrindu. Aptardami, kuriose srityse ir kaip projektas galetu buti igyvendinamas toliau, specialistu grupe išryškino tris konkrecius svarstytinus klausimus.

Pirma, specialistu grupe paragino dalyvius išaiškinti turimus gerosios praktikos, efektyviu intervenciniu veiksmu pavyzdžius, Europos šalyse jau turimas priemones ir vykstancius procesus. Siekiant poveikio politikai ir praktikai, kiekvienoje šalyje reiketu išaiškinti pagrindinius proceso dalyvius, nustatyti ju kontaktus ir užmegzti ryšius. Antra, Specialistu grupe rekomendavo dalyviams vengti lengvai ir pernelyg supaprastintai naudoti terminus, tokius kaip moksliniu tyrimu duomenu naudojimas, o tokius terminus naudojant, pasirupinti, kad butu gerai ir nuosekliai suprantama tikroji to prasme. Trecia, specialistu grupe patare dalyviams dometis politiniais pokyciais ir pasinaudoti galimybemis darant poveiki prioritetams politikoje, taip pat politiniu partiju, visu pirma opoziciniu, metodams. Išryškinusi šiuos klausimus, specialistu grupe pabreže, kokia svarbi EIPPEE tinklo už Europos ribu veikla. Specialistu grupes nariai atkreipe demesi tai, koki unikalu vaidmeni atlieka EIPPEE tinklas, vienijantis daugiau nei 600 nariu iš visu ES valstybiu nariu bei už ES ribu, spresdamas šiuos klausimus ir igyvendindamas programinius uždavinius bei pokycius konkreciose šalyse.