Normal Text
Medium Text
Large Text
 search
Kolejne kroki w kierunku polityki, praktyki i analiz wykorzystywania dowodów oraz rola sieci EIPPEE

Panel skladajacy sie z czterech prelegentów dokonal omówienia kolejnych kroków majacych na celu podjecie dzialan w kierunku polityki, praktyki i analizy wykorzystywania dowodów oraz wkladu, jaki dzialania takie mialyby w projekt EIPPEE. Przedstawicielami róznych szczebli podejmowania decyzji i osób zainteresowanych byli:

  • Jan Pakulski z Komisji Europejskiej,
  • Tracey Burns z CERI, OECD,
  • David Gough z EPPI - Centre i Jednostki ds. Badan Nauk Spolecznych Uniwersytetu Londynskiego, UK oraz
  • Martin Johnson z brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykladowców.

Duze wrazenie na panelu wywarl poziom jakosci zalecen opracowanych w trakcie sesji warsztatowych. Panel zasugerowal, aby wskazana liczba pomyslów, które mozna rozwinac do rangi rozwiazan, zapewnila strukture, w oparciu o która mozna byloby budowac kazdy przyszly projekt EIPPEE. Odnoszac sie do miejsc i metod dalszego rozwoju projektu panel podkreslil trzy konkretne zagadnienia, które nalezy wziac pod uwage.

  1. Po pierwsze, zachecono uczestników do wskazywania istniejacych dobrych praktyk, skutecznych interwencji, pomiarów i procesów wykorzystywanych juz na terenie calej Europie. Na potrzeby wprowadzania polityki i praktyki w kazdym panstwie nalezy wskazac glównych graczy oraz zbudowac wlasciwe kontakty i relacje. 
  2. Po drugie, panel zalecil uczestnikom, aby unikali latwego i uproszczonego stosowania zwrotów, takich jak wykorzystywanie dowodów i, tym samym, zapewniali dobre i spójne zrozumienie tego, co to tak naprawde znaczy.
  3. Po trzecie, panel zalecil uczestnikom, aby byli swiadomi zmian politycznych zachodzacych wokól nich oraz, aby korzystali z szans wprowadzania priorytetów i kwestionowania dzialalnosci partii politycznych, zwlaszcza gdy znajduja sie po stronie opozycji.

Omawiajac powyzsze zagadnienia, panel podkreslil znaczenie transeuropejskiej sieci EIPPEE, zwracajac uwage na jej wyjatkowa pozycje, jako sieci obejmujacej 600 czlonków ze wszystkich panstw czlonkowskich UE. Na zakonczenie panel ustosunkowal sie w szerszym stopniu do tych zagadnien oraz pokreslil potrzebe stymulowania programów i zmian w konkretnych krajach.

Projekt EIPPEE jest finansowany przez Dyrekcje Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej w ramach programu Lifelong Learning: 2020 (umowa nr EAC-2010-1395) z dodatkowym wsparciem ze strony Instytutu Edukacji Uniwersytetu Londynskiego. EIPPEE jest wspólnym projektem angazujacym 36 partnerów z 23 panstw europejskich oraz 7 organizacji z czterech krajów spoza Europy, który przylaczyly sie do projektu jako partnerzy miedzynarodowi.  Projekt jest prowadzony przez zespól glówny, w sklad którego wchodza czlonkowie EPPI Centre Instytutu Edukacji.